Energooszczędne systemy odsysające i filtracyjne dla odlewnictwa ciśnieniowego.

AAIRMAXX® - główne zastosowanie w przemyśle spożywczym.

ULTRAVENT® - zastosowanie w przemyśle obróbki metalu.

 

Dodatkowe wyposażenie opcjonalne:

 • system odzysku ciepła,
 • automatyczne mycie filtra,
 • sterowanie SPS,
 • instalacje PPOŻ,

KMA ULTRAVENT® – jest bardzo wydajnym systemem filtrującym zużyte powietrze w celu oddzielania emisji w odlewnich (np. z oparów, zaolejonej mgły i aerozoli).
Urządzenia ULTRAVENT® nadają się zarówno do pracy w trybie powietrza obiegowego, jak również wylotowego. W obu przypadkach zapotrzebowanie na energię zostało znacznie zredukowane, w porównaniu do konwencjonalnych urządzeń filtrujących powietrze.

 2-częściowy okap odsysający

Właściwości:

 • bardzo wysoki stopień pochłaniania,
 • filtr umiejscowiony obok okapu, bez konieczności instalowania rur,
 • okap dopasowany do wielkości i rodzaju maszyny,
 • okap łatwo przejezdny (np. przy wymianie formy) opcjonalny napęd motoryczny.

ULTRAVENT® W TRYBIE POWIETRZA OBIEGOWEGO

 • wprowadzanie przefiltrowanego powietrza z powrotem do obszaru pracy,
 • uniknięcie srat cieplnych i wysoka redukcja kosztów ogrzewania,

ULTRAVENT® W TRYBIE POWIETRZA WYLOTOWEGO Z ODZYSKIEM CIEPŁA

 • ponad 85% odzysku ciepła (COP>6) dzięki wymiennikowi ciepła i pompie cieplnej,
 • bezpośrednie przekazywanie odzyskanej energii cieplnej (bez zasobnika buforowego) do powietrza dolotowego,

ZALETY:

 • ekonomiczna praca dzięki filtrom o znikomym stopniu zużycia i mełemu zapotrzebowania na energię,
 • oszczędne w konserwacji ze względu na wysokoefektywne automatyczne czyszczenie filtrów,
 • wielostronne zastosowanie dzięki systemowi modułów o różnych wielkościach
 • długa żywotność: obudowę i komorę filtra wykonano ze stali szlachetnej i aluminium,

CZYSTE POWIETRZE W MIEJSCU PRACY:

 • Ochrona zdrowia pracowników
 • (minimalne koszty poprzez mniej nieobecności chorobowych);
 • Redukcja kosztów energii i konserwacji
 • Ochrona środowiska
 • Poprawa wizerunku firmy
 • Certyfikaty (ISO 9000 / ISO14000)
 • Spełnienie wymogów urzędowych i norm UE

„Więcej niż 2.500 zainstalowanych urządzeń filtracyjnych w najróżniejszych zastosowaniach.“

Ochrona środowiska to globalne wyzwanie naszych czasów.
Redukcja obciążeń środowiskowych i istotnych procesów CO2 zyskuje centralne znaczenie w przedsiębiorstwach.

KMA ULTRAVENT® – instalacje filtracyjne redukują zapotrzebowanie na energię oczyszczając spaliny aż do 80 procent i dzięki temu chronią efektywnie środowisko.