PIECE TYGLOWE
 • stacjonarne,
 • przechylne,
 • elektryczne,
 • płomieniowe,
 • do topienia,
 • do przetrzymywania,
 • przewoźne,
PIECE LABORATORYJNE

PIECE DO METODY WOSKU TRACONEGO

PIECE DO OBRÓBKI CIEPLNEJ
 • z wysuwanym trzonem,
 • z obrotowym trzonem do podgrzewania i spiekania form,
 • piece kąpielowe solne,
 • instalacje do ulepszania cieplnego,
 • profesjonalne układy do regulacji i dokumentowania procesu,
PIECE HARTOWNICZE

STACJE ROTOROWE
 • stacjonarne,
 • przenośne