Firma Fimro GmbH jest producentem instalacji myjących przeznaczonych do czyszczenia wnętrza narzędzi spryskujących (głowic spryskujących) wszystkich producentów oraz do czyszczenia wnętrza kanałów chłodzących form w odlewnictwie ciśnieniowym. W swojej ofercie ma również używane urządzenia grzewczo-chłodzące.

CZYSZCZENIE WNĘTRZA NARZĘDZI SPRYSKUJĄCYCH

Maszyny SPC zostały opracowane dla skutecznego i delikatnego wewnętrznego czyszczenia narzędzi spryskujących każdego producenta.

SPC 40.09 – kompaktowa instalacja, wyposażona w zamykaną pokrywę ze zintegrowanym oknem wglądu, oferuje optymalne rozwiązanie dla małych narzędzi spryskujących.

SPC 40.10 do 40.15 – Mobilne instalacje wyposażone w ruchomą pokrywę ze zintegrowanymi oknami ze wszystkich stron, służą do czyszczenia narzędzi spryskujących średniej wielkości.

SPC 40.20 – Instalacja czyszcząca, wyposażona w zintegrowaną jednostkę liniową, przeznaczona jest dla bardzo dużych i ciężkich narzędzi spryskujących. Poprzez podnoszoną platformę, podłączenie narzędzia spryskującego jest znacznie uproszczone.

Korzyści:

 • czyszczenie wnętrza bez rozkładania narzędzi spryskujących,
 • zachowanie ustawienia dysz, przez co odpada ponowne nastawienia podczas rozpoczynania odlewania,
 • kanały i dysze mają stały prześwit dla środka oddzielającego, poprzez regularną konserwację zapobiegawczą,
 • wzrost jakości poprzez niezmienne nanoszenie środka oddzielającego,
 • wyraźna redukcja kosztów osobowych dla konserwacji / renowacji narzędzi spryskujących,
 • łatwe sprawdzanie szczelności cełego narzędzia spryskującego.

CZYSZCZENIE WNĘTRZA KANAŁÓW CHŁODZĄCYCH

Dla optymalnej regulacji temperatury formy, powierzchnia kontaktu pomiędzy medium temperaturowym i stalą formy ma decydujące znaczenie. W czasie stosowania, w zależności od medium i warunków pracy, tworzy się kamień, rdza lub nagar olejowy. Odkładają się one w kanałach ograniczając ich przekrój i znaczenie utrudniają przekazywanie ciepła pomiędzy stalą formy i medium temperaturowym. Następuje zatem stopniowy wzrost czasów ogrzewania lub chłodzenia oraz pogorszenie się jakości odlewów.

Rozwiązaniem są maszyny SMP

SMP 120 – zwarta, mobilna instalacja łącząca wszystkie składniki na niewielkiej przestrzeni, przeznaczona jest dla małej lub średniej ilości kanałów grzewczo-chłodzących.

SMP 300 – instalacja skonstruowana dla form z dużą ilością kanałów grzewczo-chłodzących. Dla ułatwienia obsługi zainstalowano sterownik SPS, przez co programy czyszczące mogą być tworzone w zależności od konkretnych wymagań.

Korzyści:

 • usunięcie kamienia, rdzy i nagaru olejowego,
 • naniesienie tymczasowego zabezpieczenia antykorozyjnego w kanałach grzewczo-chłodzących,
 • brak konieczności demontażu formy i mechanicznego czyszczenia pojedynczych kanałów,
 • stała kontrola temperatury formy, a tym samym ustabilizowanie jakości odlewów,
 • redukcja kosztów utrzymania ruchu,
 • kontrola ilości przepływu każdego kanału w l/min.,
 • lokalizacja przecieków w kanałach i uniknięcie dodatkowego wyposażenia, poprzez kontrolę szczelności do 25 bar,
 • automatyczna korekta kierunku obrotów pompy.

UŻYWANE URZĄDZENIA GRZEWCZO-CHŁODZĄCE

Wszystkie urządzenia są po regeneracji. Urządzenia są sprawdzane na stanowiskach testowych.

Używane urządzenia grzewczo-chłodzące m.in:

 • Regloplas,
 • Thermobiehl,
 • Robamat.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, wówczas prześlemy aktualną listę dostępnych urządzeń.