Poprzez stały dialog z odlewniami ciśnieniowymi oraz ciągłe opracowywanie nowych produktów we własnym laboratorium, firma GEIGER+Co. SCHMIERSTOFF-CHEMIE GmbH zapewnia swoim klientom nowoczesne środki oddzielające i smarujące – Trennex®

Wraz z firmą Geiger oferujemy środki oddzielające i smarne Trennex® dla odlewnictwa ciśnieniowego różnych stopów metali kolorowych.

WODOROZCIEŃCZALNE ŚRODKI ODDZIELAJĄCE:

 • standardowe
 • bezwoskowe
 • z małą ilością wosków
 • bezsilikonowe

KONWENCJONALNE ŚRODKI ODDZIELAJĄCE:

 • pasty
 • oleje
 • środki oddzielające nierozcieńczlane z wodą

ŚRODKI DO MIKROOPRYSKU / Micro-spraying:

 • emulsje
 • oleje

ŚRODKI DO SMAROWANIA TŁOKÓW:

 • granulaty:
  • bezgrafitowe
  • z dodatkiem grafitu
 • oleje:
  • bezgrafitowe
  • z dodatkiem grafitu
 • smar:
  • z dodatkiem grafitu
 • wodorozcieńczalne
  • bezgrafitowe

GRAFIT KOLOIDALNY

URZĄDZENIA POMOCNICZE:

 • pistolety natryskowe i części zamienne
 • dozowniki do granulatu
 • pompy mieszające