Firma M. Fleischer OHG jest producentem ognioodpornego płynu hydraulicznego typu HFC Pyrosafe 27
i syntetycznej cieczy przewodzącej ciepło Temperfluid 4.

PYROSAFE 27 ognioodporny płyn hydrauliczny.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • wysoka odporność pożarowa,
 • korzystna zależność lepkości i temperatury,
 • dostosowanie do prawie wszystkich materiałów uszczelniających,
 • niezwykle wysoka odporność na starzenie,
 • stabilność,
 • przyjazny dla środowiska naturalnego.

ZASTOSOWANIE:

Maszyny odlewnicze, np. maszyny ciśnieniowe, kokilarki z pojedynczą lub centralną hydrauliką; układy hydrauliczne pieców przechylnych, automatyczne linie spawalnicze lub obróbcze, okrawarki, maszyny hartownicze, maszyny formowania szkła i inne zagrożone pożarowo maszyny hydrauliczne.

Pyrosafe 27 może być zawsze i bez żadnych obaw mieszany z niezużytymi płynami HFC innych znanych producentów.

TEMPERFLUID 4 syntetyczna ciecz przewodząca ciepło.

(ekologiczny zamiennik dla olejów grzewczych).
 

WŁAŚCIWOŚCI:

  • jest lepką, w pełni syntetyczną, jednolitą cieczą, nie zawierającą węglowodorów
   olejów mineralnych i nie miesza się z nimi,
  • bezpieczny dla uszczelnień, węży i materiałów metalowych,
  • całkowicie rozpuszczalny w wodzie – wycieki można usuwać obfitym
   strumieniem wody,
  • jest bezpieczny dla skóry i w żadnym przypadku nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego,

 

TEMPERFLUID 4 poleca się, gdy ciecz przewodząca ciepło poddana jest stale wysokim obciążeniom termicznym i gdy powinno się maksymalnie redukować zagrożenie pożarowe – szczególnie w nowych urządzeniach grzewczo – chłodzących, do sterowania temperaturą form maszyn do odlewania ciśnieniowego metali kolorowych i tworzyw.