URZĄDZENIA FILTRUJĄCE

KMA


ENERGOOSZCZĘDNE SYSTEMY ODSYSAJĄCE I FILTRACYJNE

 
  

AAIRMAXX®
główne zastosowanie w przemyśle spożywczym,

ULTRAVENT®
zastosowanie w przemyśle obróbki metalu,


Dodatkowe wyposażenie opcjonalne:

 • system odzysku ciepła,
 • automatyczne mycie filtra,
 • sterowanie SPS,
 • instalacje PPOŻ,


KMA ULTRAVENT® - jest bardzo wydajnym systemem filtrującym zużyte powietrze w celu oddzielania emisji w odlewnich (np. z oparów, zaolejonej mgły i aerozoli).
Urządzenia ULTRAVENT® nadają się zarówno do pracy w trybie powietrza obiegowego, jak również wylotowego. W obu przypadkach zapotrzebowanie na energię zostało znacznie zredukowane, w porównaniu do konwencjonalnych urządzeń filtrujących powietrze.


ULTRAVENT® W TRYBIE POWIETRZA OBIEGOWEGO
 • wprowadzanie przefiltrowanego powietrza z powrotem do obszaru pracy,
 • uniknięcie srat cieplnych i wysoka redukcja kosztów ogrzewania,


ULTRAVENT® W TRYBIE POWIETRZA WYLOTOWEGO Z ODZYSKIEM CIEPŁA
 • ponad 85% odzysku ciepła (COP>6) dzięki wymiennikowi ciepła i pompie cieplnej,
 • bezpośrednie przekazywanie odzyskanej energii cieplnej (bez zasobnika buforowego) do powietrza dolotowego,


ZALETY:
 • ekonomiczna praca dzięki filtrom o znikomym stopniu zużycia i mełemu zapotrzebowania na energię,
 • oszczędne w konserwacji ze względu na wysokoefektywne automatyczne czyszczenie filtrów,
 • wielostronne zastosowanie dzięki systemowi modułów o różnych wielkościach
 • długa żywotność: obudowę i komorę filtra wykonano ze stali szlachetnej i aluminium,

 

CZYSTE POWIETRZE W MIEJSCU PRACY:
 • Ochrona zdrowia pracowników
 • (minimalne koszty poprzez mniej nieobecności chorobowych);
 • Redukcja kosztów energii i konserwacji
 • Ochrona środowiska
 • Poprawa wizerunku firmy
 • Certyfikaty (ISO 9000 / ISO14000)
 • Spełnienie wymogów urzędowych i norm UE

 

 


„Więcej niż 2.500 zainstalowanych urządzeń filtracyjnych w najróżniejszych zastosowaniach“

 


Ochrona środowiska to globalne wyzwanie naszych czasów.
Redukcja obciążeń środowiskowych i istotnych procesów CO2 zyskuje centralne znaczenie w przedsiębiorstwach.

KMA ULTRAVENT® - instalacje filtracyjne redukują zapotrzebowanie na energię oczyszczając spaliny aż do 80 procent i dzięki temu chronią efektywnie środowisko.