POZOSTAŁE PRODUKTY

 • Urządzenie SAP do utwardzania powierzchni stalowych (formy, narzędzia, itp.) za pomocą elektrod wolframowo-tytanowych,

 

 • Urządzenie do pomiaru naprężeń kolumn;
Urządzenie do naprężeń kolumn

 

 • Części zamienne do gorącokomorowych maszyn ciśnieniowych;

 • Stacje mieszająco podające do wodorozcieńczalnych środków oddzielających; (możliwość zasilania maszyn ciśnieniowych o łącznej sile zwarcia 2400T),
Stacje mieszająco-podające

 

 • Pompa dozująca do biocydów;
 •  

 • Urządzenie do ciągłego pomiaru stężenia środków wodorozcieńczalnych;
 •  

 • Urządzenie dozujące granulat do smarowania tłoków;
 •  

 • Kolorymetr do mierzenia stężeń wodorozcieńczalnych środków oddzielających;
Kolorymetr

 

 • Pirometr laserowy do bezdotykowego pomiaru temperatury powierzchni;
Pirometr laserowy

 

 • Kamera termowizyjna;
 •  
   

 • Maty izolacyjne;
Mata izolacyjna

 

 • Wskaźnik poziomu cieczy przystosowany do beczek 50 i 200 l;
Poziomowskaz
 
 • Blakite - zaprawa ogniotrwała

 
 • Węże przemysłowe

 

 • Wlewnice żeliwne - do zlewania i przetrzymywania metalu z piecy topialnych:
· bez przegrody,
· z przegrodą,