PIECE DOZUJĄCE

OFEROWANE PRODUKTY:
  • piece dozujące,
· 7 różnych wariantów od 550 - 3150 kg pojemności

 
  • piece niskociśnieniowe,
  • piece transportowe,
  • piece podgrzewcze.

OFEROWANE USŁUGI:

  • naprawy,
  • serwis,
  • przebudowa,
  • konserwacja,
  • części zamienne,
  • szkolenia.